• Siêu nhân là gì ?
    Siêu nhân chỉ con người có những khả năng phi thường hoặc bất thường cho phép họ thực hiện những kỳ công vượt ra ngoài bất cứ điều gì mà một người bình thường có thể hình dung ra được, ngay cả khi được đào tạo và phát triển trong thời gian dài.
    Các bộ phim siêu nhân tiêu biểu
    Siêu nhân Gao, Siêu nhân cuồng phong, Kamen Rider, UltraMan


    Tắt Quảng Cáo [X]
    Xem Quảng Cáo ...